Αδώνια 2016

Στα πλαίσια του σκοπού της αμφικτιονίας Πανελλήνιας(Ορφικής) Θεολογίας & Πυθαγόρειας-Πλατωνικής-νεοΠλατωνικής Φιλοσοφίας “Ακάδημος” – ο οποίος είναι  η εξήγηση, η υπεράσπιση και η προάσπιση – από παντός είδους παραχαράξεις, διαστρεβλώσεις & παραποιήσεις – αφενός της περί τα θεία αλήθειας & επιστήμης αφετέρου της 7-μερούς ιερής Θρησκεία των Ελλήνων, ήτοι της  αδιαχωρίστου επτάδος:

 1. Ορφική Θεολογία
 2. ένθεη ποίηση : Ομηρική & Ησιόδεια
 3. Μύθοι & Τραγωδίες : Αισχύλου, Σοφοκλέους & Ευρυπίδου κλτ
 4. Φιλοσοφία : Πυθαγόρεια-Πλατωνική-νεοΠλατωνική
 5. Θεουργία : τελεστική-ιερατική-τελεσιουργική τέχνη
 6. Εορτές Θεών
 7. Μυστήρια Θεών

και ακολουθώντας πιστά την Πλωτινική έκφραση «Χτύπα έτσι, και φως για τους ανθρώπους γίνε», ο Ευστάθιος(Αμφικτύων) Δ. Κεφάλας, ιδρυτικό μελος της αμφικτιονίας Πανελλήνιας(Ορφικής) Θεολογίας & Πυθαγόρειας-Πλατωνικής-νεοΠλατωνικής Φιλοσοφίας “Ακάδημος” και δημιουργός-διαχειριστής της ιστοσελίδας «φιλοσοφοῦμεν γνησίως τε καὶ ἱκανῶς», στηριζόμενος αποκλειστικά & μόνον στην θεολογική & φιλοσοφική γραμματεία των Ελλήνων έγραψε – εν έτει 10/8/2012μ.Χ., «Αδωνιακή βίβλο» και, εν έτει 16/4/2014μ.Χ., τους απαιτουμένους Ιερούς λόγους:

 • περί ουράνιου και υποσελήνιου τόπου
 • περί της εν τω τετραστοίχω του υποσελήνιου τόπου δημιουργίας των υποσελήνιων Θεών
 • Περί του υποσελήνιου δημιουργού ή Εγκόσμιου Άδωνη ή θεού Άδωνη
 • περί των της υποσελήνιου περιοχής εποπτών & εφόρων (Νύμφες, Κίρκη κτλ.) & προνοούντων θεών
 • περί της καθολικής Φύσεως – του Κόσμου – και περί των μερικών Φύσεων – των 8 σφαιρών
 • περί του ανθρώπινου πλάσματος
 • περί του καθαυτό ανθρώπου ή λογικής & αΐδιας ψυχής
 • περί του έρωτα της εγκόσμιας Αφροδίτης προς τον εγκόσμιο Διονυσο ή θεό Άδωνη
 • περί καθόδου της λογικής & αΐδιας ψυχής εν τη γενέσει
 • περί Υπερκόσμιων & Εγκόσμιων Θεών
 • περί των δημιουργικών, γόνιμων, νοητικών, γεννητικών & τελεσιουργικών δυνάμεων των θεών – όπως αυτές υποστασιοποιούνται αρχικώς στην βαθμίδα των νοητών & νοητικών θεών & προοδεύουν προς τους κατώτερους θείους διακόσμους και φτάνουν μέχρι και τον Κόσμο και εν τω Κόσμω.
 • περί αισθητού και σωματοειδούς Κόσμου και των 8 αυτού τομέων
 • περί αυτογνωσίας  της λογικής και αΐδιας ψυχής
 • περί της προς τους Θεούς αναγωγίου της λογικής & αΐδιας ψυχής πορείας
 • περί της επιστροφής της λογικής & αΐδιας ψυχής στην θεία ζωή
 • περί Έρωτα – η  στην βαθμίδα των νοητών Θεών πρώτη υποστασοιοποίηση του και η σύμπασα αυτού πρόοδος προς τους κατώτερους θείους διακόσμους και τον Κόσμο και εν τω Κόσμω
 • περί εκθεώσες της έχουσας 3 δυνάμεις – νόηση, διάνοια & αίσθηση – λογικής & αΐδιας ψυχής ή αλλιώς του καθαυτό ανθρώπου.

με βάση την οποία και τους οποίους δημιούργησε «Αδωνιακό Δρώμενο» και δόμησε «Αδωνιακή Τελετή» που απο το 2014 μ.Χ. και έπειτα η αμφικτιονία Πανελλήνιας(Ορφικής) Θεολογίας & Πυθαγόρειας-Πλατωνικής-νεοΠλατωνικής Φιλοσοφίας “Ακάδημος”, όντας αποτελούμενη απο αληθώς και όντως θρησκευτές των Θεών, πραγματώνει & τελεί αντίστοιχα.

Εν έτει δε 27/4/2016μ.Χ. και ώρα 20:30, στο Θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4 στην Περιοχή Μακρυγιάννη στο τελείωμα της Δ. Αεροπαγείτου, έπειτα απο αίτηση του ιερατικού τμήματος του Θρησκευτικού σωματείου «ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ» προς τον Ευστάθιο(Αμφικτύονα) Δ. Κεφάλα  – ο οποίος αφού προηγουμένως δίδαξε όπως απαιτούταν – επί 6,5 μήνες, τόσο το ιερατικό τμήμα του θρησκευτικού σωματείου «ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ» όσο και επί του προσωπικού(ιδιωτικά) την συνεργαζόμενη με το Θρησκευτικό σωματείο «ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ» θεατρική ομάδα «Διόνυσος Ελευθερέας”(δηλ. τον Ιωάννη Μπουσίου) αφενός Πανελλήνια(Ορφική) Θεολογία και  Πυθαγόρεια & Πλατωνική Φιλοσοφία αφετέρου την «Αδωνιακή βίβλο» και τους συμπληρωματικούς για αυτήν «Ιερούς λόγους» που ο ίδιος ο κύριος Ευστάθιος(Αμφικτύονας) Δ. Κεφάλας δημιούργησε, και εν συνεχεία τους καθοδήγησε αφενός όσο αφορά την («θεατρική«) πραγμάτωση του «Αδωνιακού Δρώμενου» αφετέρου καθόρισε τους συμμετέχοντες. Έτσι το ιερατικό τμήμα του Θρησκευτικού σωματείου «ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ» συνεργαζόμενο με τα της θεατρικής ομάδος «Διόνυσος Ελευθερέας”(δηλ. με τον Ιωάννη Μπουσίου) και συμμμετεχούσης της Θρησκευτικής κοινότητας «ΙΕΡΑ Φιλένθεων ΙΣΤΙΗ«, υπό την απόλυτη επίβλεψη & καθοδήγηση του Ευστάθιου(Αμφικτύονα) Δ. Κεφάλα, πραγμάτωσαν από κοινού τα από τον Ευστάθιο(Αμφικτύονα) Δ. Κεφάλα δημιουργημένα «Αδωνιακό Δρώμενο» και «Αδωνιακή Τελετή«.

Και ελέχθησαν για πρώτη φορά μετά απο χιλιάδες έτη υπο μορφή μυσταγωγικής μαθητείας αληθείς & όντως «Ιεροί θεολογικοί λόγοι» περί Θεών, Σύμπαντα Κόσμου, Κρειττόνων γενών, Κοσμικής Ψυχής & ανθρώπινης Ψυχής(λογικής & άλογης).

Kυρίως, όμως, για πρώτη φορά μετά από χιλιάδες έτη, έλαβε χώρα και πάλι δημόσια αφενός αληθώς & όντως η Εορτή των Αδωνίων, αφετέρου για πρώτη φορά μετά από χιλιάδες έτη και πάλι ακούστηκε (δημόσια) υπο μορφή μυσταγωγικής μαθητείας – ήτοι ως περιρρέον το δρώμενο και την τελετή λόγος – το αληθές & όντως θεολογικό νόημα της Εορτής των Αδωνίων.

Βέβαια για λόγους διαφάνειας, αλήθειας & ειλικρίνειας θα σημειώσουμε ότι :

Ο κ. Ευστάθιος(Αμφικτύων) Δ. Κεφάλας – δημιουργός τόσο της παρούσας ιστοσελίδας «Αδώνια», όσο και της εορτής «Αδωνια 2016», ΔΕΝ αποτελεί μέλος κάποιου εκ των εν λειτουργεία νόμιμων θρησκευτικών σωματείων/κοινοτήτων.     Ο κ. Ευστάθιος(Αμφικτύων) Δ. Κεφάλας, όντας ο δημιουργός του «Αδωνιακού Δρώμενου» και της «Αδωνιακής Τελετής» της αμφικτιονίας Πανελλήνιας(Ορφικής) Θεολογίας & Πυθαγόρειας-Πλατωνικής Φιλοσοφίας “Ακάδημος”, απλά και μόνον δημιούργησε και την εορτή «Αδώνια 2016» – δια της «Αδωνιακής Τελετής» και του «Αδωνικού δρωμένου» που τροποποίησε κατάλληλα ώστε να καταστεί δυνατή η κατανόηση του θεολογικού νοήματος αφενός της εορτής αφετέρου των απαραίτητων & συμπληρωματικών για την εορτή Ιερών θεολογικών λόγων τόσο στα συμμετέχοντα μέλη των σωματείων όσο και στους παρακολουθούντες την εορτή – και δημιούργησε τη εορτή «Αδώνια 2016″ ο κ. Ευστάθιος(Αμφικτύονας) Δ. Κεφάλας έπειτα από αίτηση του ιερατικού τμήματος του Θρησκευτικού σωματείου «ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ» προς τον κ. Ευστάθιο(Αμφικτύονα) Δ. Κεφάλα – ο οποίος αφού προηγουμένως δίδαξε όπως απαιτούταν –επί 6,5 μήνες, τόσο το ιερατικό τμήμα του θρησκευτικού σωματείου «ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ» όσο  και επι του προσωπικού(ιδιωτικά) την συνεργαζόμενη με το Θρησκευτικό σωματείο «ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ» θεατρική ομάδα «Διόνυσος Ελευθερέας”(δηλ. τον κ. Ιωάννη Μπουσίου) αφενός Πανελλήνια(Ορφική) Θεολογία, Πυθαγόρεια & Πλατωνική Φιλοσοφία αφετέρου την «Αδωνιακή βίβλο» και τους συμπληρωματικούς για αυτήν «Ιερούς λόγους» που ο ίδιος ο κύριος Ευστάθιος(Αμφικτύονας) Δ. Κεφάλας δημιούργησε, εν συνεχεία δε καθοδήγησε το ιερατικό τμήμα του θρησκευτικού σωματείου «ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ» και την θεατρική ομάδα «Διόνυσος Ελευθερέας»[δηλ. τον κ. Ιωάννη Μπουσίου] όσο αφορά την πραγμάτωση του «Αδωνιακού Δρώμενου» και της «Αδωνιακής Τελετής».     Αυτό ο κ. Ευστάθιος(Αμφικτύων) Δ. Κεφάλας το έπραξε αυστηρώς & μόνον εντός των πλαισίων εξηγήσεως & υπερασπίσεως – από παντός είδους παραχαράξεις, διαστρεβλώσεις & παραποιήσεις της αληθούς & όντως υποστάσεως της ιερής Θρησκείας των Ελλήνων και των θείων & ιερών αυτής δογμάτων περί Θεών, κρειττόνων γενών & ψυχών.     Δηλαδή η εκ του κ. Ευσταθίου(Αμφικτίονα) Δ. Κεφάλα δημιουργία της εορτής «Αδώνια 2016» – για λογαριασμό του Θρησκευτικού σωματείου «ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ» έγινε αυστηρώς & μόνον εντός των πλαισίων υπερασπίσεως από την επι σειρά ετών παραχάραξη, διαστρέβλωση & παραποίηση του αληθούς & όντως θεολογικού νοήματος της εορτής των Αδωνίων από την θεατρική ομάδα «Διόνυσος Ελευθερέας», ήτοι από τον κ. Ιωάννη Μπουσίου – λόγω παντελούς άγνοιας της Πανελλήνιας(Ορφικής) Θεολογίας & Πυθαγόρειας-Πλατωνικής-νεοπλατωνικής Φιλοσοφίας, από την θεατρική ομάδα «Διόνυσος Ελευθερέας», ήτοι λόγω παντελούς άγνοιας της Πανελλήνιας(Ορφικής) Θεολογίας & Πυθαγόρειας-Πλατωνικής-νεοπλατωνικής Φιλοσοφίας από τον κ. Ιωάννη Μπουσίου. Εξ ου και το προαναφερόμενο αίτημα από το Ιερατικό τμήμα του θρησκευτικού σωματείου «ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ» προς τον κ. Κεφάλα Δ. Ευστάθιο(Αμφικτύονα) να δημιουργήσει για λογαριασμό του εν λόγω σωματείου τα «Αδώνια 2016». Τουτέστιν η παρουσίαση της πραγματωμένης απο το Θρησκευτικό σωματείο «ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ» εορτής «Αδώνια 2016» στην παρούσα ιστοσελίδα οριοθετείτε αυστηρώς & μόνον μέσα στα πλαίσια αφενός της προασπίσεως των πνευματικών δικαιωμάτων του κειμένου του «Αδωνιακού Δρώμενου» και της «Αδωνιακής Τελετή», που ο κ. Ευστάθιος(Αμφικτύων) Δ. Κεφάλας δημιούργησε εν έτει 10/8/2012μ.Χ. (και η Αμφικτιονία Πανελλήνιας(Ορφικής) Θεολογίας & Πυθαγόρειας-Πλατωνικής Φιλοσοφίας «Ακάδημος» πραγματώνει από το 2012μ.Χ. όπου αυτή ορίζει και όπως η ιερή θρησκεία ορίζει), αφετέρου μέσα στα πλαίσια εξηγήσεως, υπερασπίσως & προασπίσεως – από παντός είδους παραχαράξεις, διαστρεβλώσεις & παραποιήσεις του αληθούς & όντως θεολογικού νοήματος της εορτής των Αδωνίων απο τον οποιοδήποτε, καθώς το ιερότερο πράγμα που έχει ο άνθρωπος μετά την ψυχή του είναι η δια της θρησκείας του ιερή των θεών θεραπεία!

Εκ μέρους της αμφικτιονίας Πανελλήνιας(Ορφικής) Θεολογίας & Πυθαγόρειας-Πλατωνικής-νεοΠλατωνικής Φιλοσοφίας “Ακάδημος”, ο ἀγός της, Γουλέτας Α. Παναγιώτης(Αλκίνοος).

Φωτογραφίες :   Δημήτρης Ζαραφωνίτης Dimitris Zarafonitis Photography
Advertisements